Chuyển đổi đơn vị Mesh, Micron

Đối với lưới lọc thường chúng ta sẽ được nghe các đơn vị như mesh, cấp độ lọc bao nhiêu micron.

02 đơn vị này có thể chuyển đổi như bảng bên dưới.

BẢNG CHUYỂN ĐỔI TỪ MESH SANG MICRONS THAM KHẢO

Bang Mesh Microns

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese