Lõi lọc (Cartridge Filter) được coi là thiết bị bắt buộc của mỗi chiếc máy lọc nước, ảnh hưởng rất lớn chất lượng của nước đầu ra.

Tuỳ vào hệ thống lọc mà số lõi lọc trong mỗi hệ thống sẽ khác nhau, mỗi lõi lọc đều có một vai trò riêng biệt:

Nước sau khi được lọc qua hệ thống lọc nước sẽ có chất lượng sạch tinh khiết, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia đánh giá là đã được diệt khuẩn.

Vietnamese