• Xử lý nước biển thành nước sinh hoạt, nước uống

  Xử lý nước biển thành nước sinh hoạt, nước uống

 • Hệ thống lọc RO, lọc nước sinh hoạt

  Hệ thống lọc RO, lọc nước sinh hoạt

 • Hệ thống lọc nước

  Hệ thống lọc nước

 • Máy ép khung bản

  Máy ép khung bản

Sản phẩm nổi bật

Túi lọc chất lỏng

Lõi lọc chất lỏng

Cột lọc Housing

Thiết bị môi trường

Lọc bụi

Văn bản Luật

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm...

Xem thêm

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số...

Xem thêm

Quy chuẩn chất lượng nước uống

Quy chuẩn chất lượng nước uống

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến...

Xem thêm
X