Thi công các hạng mục xây dựng bể, lắp đặt thiết bị, chạy vận hành hệ thống

Thi công thép bể

Đặt ống chờ tường

Cân chỉnh Mặt Bích Ống chờ sàn

Lắp Mô tơ khuấy bể lắng

Lắp hê lọc nước

Lắp máy thôi khí

Lắp đặt bơm

Lắp máy khuấy chìm

Lắp Màng MBR

Lắp đặt Khu Hóa Chất

Lắp đặt máy ép khung bản

Lắp đặt Hệ xử lý RO