Màng RO là viết tắt của Reverse Osmosis là công nghệ thẩm thấu ngược giúp loại bỏ tạp chất tối ưu.

Mô tả quá trình thẩm thấu ngược

Màng RO với kích thước lọc siêu nhỏ (0.1 ~ 0.5 nm) có khả năng loại bỏ tạp chất, các loại muối hoà tan, vi khuẩn,… ra khỏi nước rất tốt. Phù hợp với các yêu cầu lọc nước tinh khiết vì vậy phù hợp với các lĩnh vực công nghệ sinh học hay công nghệ dược phẩm,…

Quá trình lọc nước qua màng lọc RO


ENTECHCO CHUYÊN CUNG CẤP MÀNG RO CHÍNH HÃNG
Vietnamese