Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước cấp

  • Xử lý nước mặt
  • Xử lý nước ngầm
  • Xử lý nước Process công nghiệp (nước làm mềm, nước DI, nước ngành cấp ngành dược, nước cấp thực phẩm, nước giải khát).

Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước thải

  •  Nước thải dân dụng như: nước thải sinh hoạt, nước thải tòa nhà, nước thải khách sạn, nước thải resort,…
  • Nước thải công nghiệp