Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước cấp

  • Xử lý nước mặt.
  • Xử lý nước ngầm.
  • Xử lý nước Process công nghiệp (nước làm mềm, nước DI, nước cấp ngành dược, nước cấp thực phẩm, nước giải khát).

Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống xử lý nước thải

  •  Nước thải dân dụng như: nước thải sinh hoạt, nước thải tòa nhà, nước thải khách sạn, nước thải resort,…
  • Nước thải công nghiệp.