Filtration Solution

GIAI PHAP LOC

Thực phẩm: lọc mía đường, lọc nước tương, lọc nước mắm, Lọc dầu ăn, mật ong,

Medicine

Beer & Beverages

Chemical filtration

Filtration for paint and ink industry

Filtration ED coating Automotive

Ceramics

Lọc Khoáng sản