Gạch lọc bằng vải, sản xuất vật liệu polypropylene

Đặc tả
  • Vật liệu polypropylene
  • Sợi (sợi dọc/weft): Mono/mono
  • Dệt satin
  • Temberature làm việc 80 oC
Benifit:
  • Bề mặt được mịn màng, gạch sau khi bấm là mooth.
  • Lãng phí vật liệu litle, tiết kiệm vật liệu.
  • Vải là cuộc sống lâu dài
Nguồn gốc:
  • Đức, Ấn Độ, Trung Quốc
Video bằng cách sử dụng vải báo chí ngói