Đặc tính:

 • Màng lọc UF có phạm vi lọc rộng, khả năng chịu hóa chất cao, ít sử dụng hóa chất, lưu lượng lọc lớn.
 • Màng giúp loại bỏ hoặc tách các phân tử lớn cũng như các chất rắn, chất keo và các đại phân tử.

Vật liệu và cấu trúc:

 • Sợi lỗ rỗng (cấu trúc dạng sợi);
 • Xoắn ốc (dạng màng cuốn),..
 • Vật liệu: PES, PVDF.
 • Xử lý bề mặt bóng giúp dễ dàng vệ sinh
 • Giảm tối đa khả gây tắc nghẽn
 • Tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng:

 • Xử lý nước thải.
 • Dược phẩm
 • Thực phẩm
 • Giấy và bột giấy
 • Nước cấp đô thị
 • Giải pháp lọc hóa chất
 • Nước đóng chai.

Xuất xứ: 

 • Mỹ.