Túi Lọc Ly Tâm (Centrifigal filter bag)

Túi lọc được gắn trong máy lọc, Với lực quay ly tâm nhằm tách pha rắn và pha lỏng, các hạt chất rắn sẽ được giữ lại bên trong, nước sẽ được tách ra ngoài theo lực ly tâm.

Vật liêu

Polyprolylene PP, Polyester, Nylon

Gia công

Gia công theo kích thước yêu cầu, kích thước thực tế của máy.

Đường kính: 500mm; 600mm, 800mm, 1000mm; 1500mm, 2000mm.

Ứng dụng:

+ Công nghiệp Hóa chất

+ Công nghiệp Dược phẩm

+ Công nghiệp Khoán sản

+ Công nghiệp Thực Phẩm

 

Tài liệu Download:  filter cloth