Thi công các hạng mục xây dựng các bể, lắp đặt thiết bị, vận hành hệ thống xử lý


Thi công thép bể


Đặt ống chờ tường

Đặt ống chờ sàn

Cân chỉnh mặt bích ống chờ sàn

Lắp đặt mô tơ khuấy cho bể lắng

Lắp đặt Hệ thống lọc nước

Lắp đặt Máy thổi khí

Lắp đặt bơm

Lắp Máy khuấy chìm

Lắp Màng MBR

Lắp đặt Khu vực chứa hóa chất

Lắp đặt Máy ép khung bản

Lắp đặt Hệ thống xử lý RO